People-Tools-Process-Place: Designdriven tillgänglighetsdesign för små och medelstora städer

Diarienummer 2018-04102
Koordinator Luleå tekniska universitet - Innovation och Design
Bidrag från Vinnova 3 617 600 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång 2018-02535-en

Syfte och mål

Projektets syfte är att bidra till utvecklingen av hållbara, tillgängliga, attraktiva och inkluderande städer och samhällen. Det övergripande målet är att insatserna ska bidra till ny kunskap om hur social tillgänglighet kan beaktas i varje skala och planeringsnivå i stadsutveckling. Med stöd av ett designdrivet tillvägagångssätt är målet att: 1) utveckla ett verktyg för social tillgänglighet i fysiska planeringsprocesser, 2) testa och tillämpa verktygen vid utveckling av fysiska platser, samt 3) utveckla av ett program för tillgänglighetsdesign för stadens utveckling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas utveckla ett banbrytande program (utbildning, process och verktyg) för tillgänglighetsdesign som integrerar kunskap om social tillgänglighet och platsinnovation med fysiska planeringsprocesser. Projektets förväntade effekt är ökad kunskap om social tillgänglighet i stadsutveckling. Förväntat resultat är ett konkret program för integrering av social tillgänglighet och platsinnovation i stadsutveckling med fokus på små och medelstora kommuners behov, samt fysiska platser som exemplifierar social tillgänglighet i stadsutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets planerade upplägg och genomförande är i form av fyra arbetspaket: AP1 Upptäcka, AP2 Definiera, AP3 Gestalta och AP4 Utvärdera där aktörer från små och medelstora kommuner utvecklar kunskap kring social tillgänglighet tillsammans med forskare. Dessa arbetspaket definierar även en tänkt framtida arbetsmetodik i form av att identifiera och definiera behov av social tillgänglighet innan platsens fysiska gestaltning samt att integrera utvärdering av social tillgänglighet i fysiska planeringsprocesser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.