Peak Innovation III

Diarienummer 2014-04003
Koordinator Mid Sweden Science Park AB
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Peak Innovation har ett nationellt uppdrag att leda en framtidssatsning för tillväxt inom turism, sport och friluftsliv. Detta genom att stimulera forskning, innovation och affärsutveckling inom och mellan dessa branscher. Visionen är att Jämtlandsregionen är en världsledande miljö för forskning, innovation och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv

Resultat och förväntade effekter

Peak Innovation (PI) har bidragit till skapandet av en plattform och ett arbetssätt som möter efterfrågan från regionala, nationella och internationella företag och organisationer kring forskning och utveckling. PI har under perioden tagit en tydligare roll för områdena turism, sport och friluftsliv i det nationella innovationssystemet. Ett exempel är att PI driver arbetet med en nationell innovationsagenda kallad Framtidens Sport. Genom PI har innovationskompetensen hos målgruppens företag utvecklats genom en starkare koppling till universitetet och till testmiljöer.

Upplägg och genomförande

PI har utgått från och har varit länken mellan branscherna turism, sport och friluftsliv samt företagens behov/utmaningar. Analysen är att dessa tre områden har integrerats alltmer och har därmed kunnat kopplas ihop i aktiviteter. De tre områdena har haft varsin verksamhetsledare som också varit kopplade till de tre forskningsmiljöerna Etour, NVC och STRC på Mittuniversitetet där det också visat sig att fler gemensamma samarbeten växt fram vilket också stärker samverkan för gemensamma framtida strategier och möjligheter till att ta sig an större utmaningar.

Externa länkar

http://peakinnovation.se/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.