PE - Prematur Ejakulation

Diarienummer 2012-03299
Koordinator Alabio AB
Bidrag från Vinnova 1 650 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2015
Status Avslutat