Påverkansplattform SIO STRIM

Diarienummer 2013-05484
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centre of Advanced Mining and Metallurgy
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att stimulera mobilisering och samverkan för att svenska gruvaktörer ska verka aktivt på EU-arenan. Målet har varit att uppnå uppväxling inom ramen för SIP STRIM genom ökat svenskt deltagande inom främst Horizon 2020 och godkännande av KIC Raw Materials. Målet är uppfylld genom godkännandet av EIT RawMaterials samt deltagande av svenska parter i minst sex olika Horizon 2020 projekt som har blivit godkända eller är under process att bli godkända. Arbetsprogrammen inom SC5 Horizon 2020 har under år 2014-2017 varit mycket väl anpassade för svensk gruvnärings behov.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utfallit i 12 resecheckar för nätverkande för Horizon 2020 medverkan, genomförande av ett studiebesök för Head of Unit vid DG Enterprise F3 i svensk gruva, medverkan i den internationella konferensen Ground Support i Luleå för att stimulera Horizon 2020 deltagande, möjliggjort resurser för omvärldsbevakning och koordinering för att påverka arbetsprogrammen i H2020. Projektet har möjliggjort erfarenhetsutbyte med andra påverkansplattformar genom ett nätverk av plattformar som StratMet koordinerat samt deltagande i aktiviteter som VINNOVA arrangerat.

Upplägg och genomförande

Aktiviteterna i projektet har varit förankrade i SIP STRIM strategi och en analys av hur SIP STRIM programmet kan uppväxlas i Horizon 2020 gjordes i inledningen av projektet, en påverkansstrategi togs senare fram. Då arenorna mellan akademi och industri är väl tillgodosedda inom gruvområdet har påverkansplattformen inte byggt upp någon ytterligare struktur utan integrerats i befintliga strukturer. SIP STRIMS styrgrupp har varit styrgrupp för påverkansplattformen och SIP STRIM Management har varit den arbetsgrupp dit projektledaren för påverkansplattformen arbetat.

Externa länkar

Hemsida för SIP STRIM där påverkansplattformen varit en del.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.