PatLink

Diarienummer 2016-04822
Koordinator Swedish House of Finance
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - augusti 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att utveckla och utan kostnad distribuera omfattande matchningsfiler mellan patent- och varumärkesinformation och organisationsinformation. Matchningsfilerna kommer att bestå av länken mellan unika patent-/varumärkesidentifierare och unika organisationsidentifierare.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt ska utveckla två matchningsfiler som på ett systematiskt länkar svenska IPR-data (varumärken och patent) till svenska organisationsdata. Varje unikt patent-ID respektive varje unikt varumärkes-ID länkas till ett unikt organisationsnummer. Detta möjliggör i sin tur påmatchning av kompletterande IPRinformation respektive företagsinformation. Matchningsfilerna uppdateras årligen till och med 2020. Projektet ska även leverera två rapporter avseende patentverksamheten i Sverige och två rapporter avseende varumärkesverksamheten i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar att använda både automatisk matchning och manuell matchning för att förbättra kvaliteten på matchningen och kunna ger mer omfattande databas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.