Patientens egen provtagning

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Reumatologkliniken
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att ge patienter med reumatisk sjukdom möjlighet att bli en aktiv medskapare i vården. Målet var att patienter med reumatisk sjukdom själva kan generera en provtagningsremiss i ´Mina vårdkontakter´ och ta del av provtagningsresultatet. Målet är uppfyllt eftersom en ny eHälsotjänst ´Patientens egen provtagning´ etablerats inom ´Mina Vårdkontakter´.

Resultat och förväntade effekter

Patienter med reumatisk sjukdom blir en medskapare i vården med eHälsotjänsten ´Patientens egen provtagning´, som är etablerad inom ´Mina Vårdkontakter´. Patienter med reumatisk sjukdom som använt eHälsotjänsten ´patientens egen provtagning´ upplever sig mer delaktiga i vården och får en ökad kunskap om sin sjukdom och behandling. Patientsäkerheten förefaller snarast öka då patienten involveras i patientsäkerhetsarbetet. Kompletterande juridisk analys kan behöva göras när liknande eHälsotjänster utvecklas och eventuellt blir del av egenvård.

Upplägg och genomförande

Genom samverkan mellan SLL-IT, Callista Enterprise, laboratorieanalysföretaget Unilabs, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har en ny eHälsotjänst etablerats. Ett antal nya IT-bryggor har utvecklats och planer finns på att lyfta e-tjänsten till nationella tjänsteplattformen. Rutiner för införande har utarbetats. Pilotstudie om patientupplevelse har genomförts och patientsäkerhetsstudie pågår. Information om e-tjänsten har getts på Vitalis, SKL, patientsäkerhetskonferens, DN, kvalitets- och patientsäkerhetskonferens i London (poster).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02505

Statistik för sidan