Patenterade innovationer och uppfinningar inom transportinfrastruktur

Diarienummer 2017-05152
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål är att kartlägga patenterade innovationer och uppfinningar inom transportinfrastrukturområdet. Syftet är framförallt att underlätta val och prioritering av FoI-satsningarna inom InfraSweden2030. Ett annat syfte är att skapa en viktig informationskälla för branschens aktörer och ett input i deras utvecklingssatsningar.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade resultat är en sammanställning av patenterade innovationer och uppfinningar inom InfraSweden2030:s fokusområden. Nyttan av projektresultatet är framförallt effektivare och tydligare prioritering av FoI-satsningarna inom InfraSweden2030. Ytterligare nytta är att projektresultatet kan utgöra en viktig informationskälla för branschens aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Kartläggningsarbetet görs genom patentsökningar inom relevanta ämnesområden. Nödvändigt för detta arbete är att göra rimliga avgränsningar utifrån programmets innehåll och fokusområden. Själva patentsökningen ska utföras av anlitad konsult (t.ex. patentbyrå) medan avgränsningarna och val av lämpliga nyckelord för sökningen görs i dialog med ämnesföreträdare framförallt inom projektets referensgrupp som består av InfraSweden2030:s ledningsgrupp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.