Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Patenterade innovationer och uppfinningar inom transportinfrastruktur

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 189 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Genom att samla information om patenterade innovationer inom transportinfrastrukturområdet syftar projektet att dels underlätta prioritering av FoI-satsningar inom InfraSweden2030, dels skapa en informationskälla för branschens aktörer i deras utvecklingssatsningar. Projektets mål är att för InfraSweden2030:s fem fokusområden sammanställa relevanta patentpublikationer under senaste 25 åren.

Långsiktiga effekter som förväntas

Efter en kartläggning av patentpublikationer på internationell basis har ca 850 patent identifierats som relevanta för InfraSweden2030:s fokusområden. En patentlista har sammanställts för respektive fokusområde inom InfraSweden2030. För de flesta patent är informationen på listan länkad till inernationell patentdatabas där detaljerade uppgifter om patentet kan inhämtas. Patentlistorna kan utgöra en viktig informationskälla för framtida FoI-prioriteringar inom InfraSweden2030 och för branschens aktörer.

Upplägg och genomförande

En karta med lämpliga sökord för respektive fokusområde inom InfraSweden2030 togs fram. Dessa tillsammans med standardiserade patentklasser utgjorde basen för patentsökning i flera internationella patentdatabaser. Sökningen gjordes för ett fokusområde åt gången och resultatet sammanställdes i en rapport i form av patentlista. I de flesta fall länkas informationen i patentlistan till patentdatabas där detaljerade uppgifter om patentet kan inhämtas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2017

Diarienummer 2017-05152

Statistik för sidan