Passiv MEMS-baserad flödesregulator för nästa generations handhållna astmamätare

Diarienummer
Koordinator Aerocrine Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 231 300 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat