Partneringmöte på SSBBS

Diarienummer 2015-06696
Koordinator MONOCL AB
Bidrag från Vinnova 10 306 kronor
Projektets löptid februari 2016 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

Målet uppfylldes då vi hade flera bra möten med andra företag.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet från mötet är att flera företag nu överväger att använda eller just nu utvärderar Monocl EGO.

Upplägg och genomförande

Två representanter deltog från Monocl och var aktivt engagerade i one-on-one möten på konferensen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.