Paintballgevär

Diarienummer 2016-01356
Koordinator REGENCY PAINTBALL AB
Bidrag från Vinnova 120 015 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Vi har inte uppfyllt syfte och mål till fullo då vi inte lyckats färdigställa prototypen helt.

Resultat och förväntade effekter

Projekt som skett med stöd av Vinnova har hjälpt oss att utveckla produkten i högre grad än om vi inte haft detta samarbete. Vi förväntar oss att kunna genomföra en patentansökan när vi är klara med projektet i ett senare läge.

Upplägg och genomförande

Produkten är vidareutvecklad men vi har kommit en bra bit på väg gällande utvecklingen av vår produkt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.