På människa för människan - en testbädd för nya kirurgiska metoder

Diarienummer
Koordinator Skånes universitetssjukhus - Skånes universitetssjukhus, Vävnadsbanken
Bidrag från Vinnova 4 250 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - januari 2021
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt

Syfte och mål

Smart tillämpning av innovationer inom datorseende, robotik och AI skulle på många sätt kunna förbättra resultaten av dagens kirurgi, men befintliga testbäddar baserade på plastmodeller, datorsimuleringar och försöksdjur kan inte återge mänsklig anatomi och vävnadskaraktär. Detta lämnar ett trygghetsgap för innovatören, sjukvårdsinrättningen, kirurgen och framförallt för patienten. Vår vill skapa en strukturerad process för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå vid introduktion av nya metoder och teknologiska lösningar avsedda för människor.

Förväntade effekter och resultat

Tester i en fysiskt relevant operationsmiljö och på donerad mänsklig vävnad skall utgöra en central del i en strukturerad process för utvärdering och godkännande en nya metodologiska och teknologiska lösningar avsedda för kirurgi på levande människor. Kombinationen av en strukturerad process som tydliggör säkerhetskraven och en testbädd för relevanta tester torde minska osäkerheter kring hur nya metodologiska och teknologiska lösningar kan nå kliniska studier och i förlängningen verklig tillämpning i större skala torde stärka innovationskraften inom dessa nya fält.

Planerat upplägg och genomförande

Skånes Universitetssjukhus i Lund skall utveckla en testbädd, en modernt utrustad operationssal med tillhörande förberedelse- och kontrollrum på total 350 kvm i direkt anslutning till Vävnadsbanken (Skandinaviens största vävnadsinrättning). Faciliteten skall tillhandahålla testmöjligheter för samtliga kirurgiska enheter i Sverige, och för utvecklare och testare inom akademin och företag - lokalt, nationellt och internationellt. Projektet skall också utveckla en 1-2 dagars introduktionskurs för testare som inte är vana vid att arbeta i en operationsmiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03651

Statistik för sidan