Övervakningssystem för fel och fellokalisering i kraftledningsnät

Diarienummer 2016-01079
Koordinator EXERI AB
Bidrag från Vinnova 846 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016 Y

Syfte och mål

Projektet har haft som syfte att utveckla prototyper som validerar nya mätmetoder och algoritmer, ny teknik samt att tydliggöra och stärka affärsplanen för en lösning för övervakning av kraftnät. Projektet har uppfyllt sitt syfte och samtliga mål är nådda.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av projektet är lyckat. Metoder, teknik och algoritmer är verifierade. Affärsplanen visar på mycket intressanta internationella affärsmöjligheter. Resultatet för projektet ligger till grund för det arbete som nu väntar då företaget avser att gå vidare mot att produktifiera lösningen.

Upplägg och genomförande

Kunskap från telekom och militära sensornät har transfererats till elnät. Nya mätmetoder, teoretiska modeller, algoritmer och realiserbarhet har validerats genom simuleringar, lab- och i fältförsök. Arbetat har behandlat nya mätmetoder samt algoritmer inom Big Data Analysis såväl som teknik för IIoT, för att effektivt hantera Smart Grids i urban miljö likväl som kraftnät i otillgängliga områden. Samverkan med nätägare har tydliggjort och stärkt affärsmodellen. Detta har varit mycket positivt då alla involverade utvecklat förståelse för teknik och affärsmöjligheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.