Överbryggande aktiviteter efter etapp 1 av Sino-Swedish Strategic Cooperative Programme on Next Generation Networks

Diarienummer 2011-03865
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 148 500 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat