OSTECoat: industriella material för unika konsumentprodukter

Diarienummer 2013-03378
Koordinator Mercene Labs AB
Bidrag från Vinnova 1 693 424 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att verifiera marknad och gå från prototyp till färdig produkt för vår produkt som konverterar svåra ytor till industriellt lackbara ytor. Främst har industrilackering av melaminbaserade ytor adresserats - vilket utgör är stor och växande andel av substrat inom golv- och möbelbranschen..

Resultat och förväntade effekter

Projektet lyckades verifiera marknaden för produkten som skapar en tydlig konkurrensfördel för kunder i fråga om flexibilitet och lägre kostnader. Vidare kunde initial prototyp tekniskt tas till till färdig produkt som testats i industriell skala. Vid projektets avslutande har mycket lovande utvärderingar genomförts av pilotkunder.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med att testa konceptet mot pilotkund, tekniskt iterera fram en fungerande version och sedan expandera till andra kunder genom marknadsföring och mässor.

Externa länkar

Company homepage

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.