Organisk jonpump för perifier smärtlindring

Diarienummer 2018-03868
Koordinator Linköpings universitet - Department of Science and Technology
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration projects involving medical technology 2018

Syfte och mål

Nya och förbättrade strategier behövs för behandling av neuropatisk smärta. Projektet syftar till att vidareutveckla våra lovande jonpumps strategier som möjliggör lokalt kontinuerlig eller on-demand leverans av läkemedel utan vätskeflöde. Målen är att visa jonpumpens funktion tillsammans med smärtstillande läkemedel och utvärdera dess effektivitet i relevanta smärt-djurmodeller.

Förväntade effekter och resultat

Genom projektet kommer leveranssystem, organiska elektronikkomponenter som kallas jonpumpar, utvecklas och testas in vivo tillsammans med godkända smärtstillande läkemedel. Genom det föreslagna samarbetet hoppas vi stärka beläggen för användningen av jonpumps teknologin vid perifer-smärtlindring, driva vår teknologi vidare till nästa teknologinivå och i framtida tillämpningar möjliggöra effektivare smärtlindring för patienter som lider av kronisk smärta.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket (WP) inklusive jonpumpsteknologiutveckling (WP1), djur-studier (WP2) och IPR hantering (WP3). Kortfattat består stegen av utveckling samt test av en jonpumps-prototyper för perifier-smärtlindring och utvärdering av dessa leveranssystem genom en studie i en kliniskt relevant smärt-djurmodell. Parallellt hanteras patent och spin-off potential med syftet att driva tekniken mot en medicinteknisk produkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.