Öppna innovationsmarknader

Diarienummer 2014-00939
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 2 694 253 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

För att utvecklas och överleva är företag tvingade att öppna upp sin innovationsverksamhet för nya former av samarbeten med andra aktörer i innovationssystem. Projektets syfte var att studera hur två idag relativt separerade innovationsprocesser i små och stora företag kan fås att samverka och detta har genomförts i Sverige och internationellt. Projektet syftade också till att vidareutveckla teori och analysmetoder för öppna innovationsmarknader vilket presenteras i forskningsartiklar, en bok, och på konferenser, seminarier och workshops för företag och offentlig sektor.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att analysera befintlig kunskap om hur ´co-creation´ effektivt kan ske på en ´Open Innovation´ marknad samt att vidareutveckla och standardisera ett testat koncept. Projektet har analyserat ett stort antal koncept både i Sverige och internationellt och organiserat dessa i en konceptportfölj som tydliggör lämpliga användningsområden. Portföljen kompletteras med gemensamma lärdomar från de studerade koncepten kring implementering. Fokuserade spridningsaktiviteter på nationell nivå diskuteras men genomförandet ligger utanför projektets ram.

Upplägg och genomförande

Involverade i projektet är Chalmers tekniska högskola som koordinator, två stora företag, Volvo och Ericsson, 4 mindre teknikbolag, Atvis, BOID, Informasic och Qualisys, samt Johannebergs och Lindholmens Science Parks, Swedish Incubators och Science Parks (SISP) och Research Institutes of Sweden (RISE). Projektet har gjort intervjubaserade jämförande analyser av ett stort antal svenska och internationella aktörer (företag, science parks) i Europa och USA och har också genomfört analyser av aktiviteter inom det utmaningsdrivna utvecklingsprojektet ElectriCity.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.