Öppna forskningsdata via Tilda-systemet

Diarienummer 2015-06606
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - IT-avdelningen
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att expandera Tilda-projektet, så att funktionaliteten för att tillhandahålla öppna data och kommunikation med andra liknande system stärks. Målet var att komplettera Tilda-systemet med ny funktionalitet genom att det EU-gemensamma systemet DCAT-AP implementeras.

Resultat och förväntade effekter

Syfte och mål är uppfyllda sedan Tilda tagits i bruk 161201 och metadata om data som publiceras i Tilda även tillgängliggörs på Oppnadata.se. Mappningen av de båda metadatastandarderna gör att SLUs forskare på ett enkelt vis bidrar till oppnadata.se´s vision om öppna data genom att använda Tilda för sin forskningsdata.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis genomfördes en identifiering av vad som krävs för att DCAT-AP ska implementeras i Tilda-systemet. Därefter utarbetades en grundlig mappning av DCAT-AP och SLUs egen metadataprofilen. Andreas Krohn vid Dopster anlitades för att stötta projektet i detta arbete, vilket han gjorde framgångsrikt. Under hösten har mappningen lagts in i Tilda-systemet och testats mha oppnadata.se´s sandlåda.

Externa länkar

Projektets webbsida med projektorganisation och framtida förvaltning Tildasystemet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.