Öppna datakällor Nemo-Q

Diarienummer
Koordinator NEMO-Q INTERNATIONAL AKTIEBOLAG - Nemo-Q International AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har skapat byggnationen av den centrala platsen för relevant realtidsdata och det öppna API:et och kommer att bidra till att medborgare på sikt kommer att få ett tillgängligare system för bokning, planering och resor av sina besök. Detta gäller framförallt hos våra Svenska myndigheter men även till andra i den privata sektorn. Systemet är klart att tagas i bruk och mer information kontakta Jan-Erik Håkansson 0736-5059550, jan-erik.hakansson@nemoq.se.

Resultat och förväntade effekter

Detta kommer att bidra till att ge bättre möjligheter för människor att kunna planera sina besök hos myndigheter och verksamheter i syfte av att minimera belastning, stress och negativa attityder gentemot dem. Systemet är klart och förhandling pågår med ett antal myndigheter om en anslutning till vår server.

Upplägg och genomförande

- Skapat en central plattform för realtidsdata. - Kommunikationstjänst för dataöverföring mellan stängda nätverk och den centrala plattformen. - Anpassat kösystemet ( Nemo-Q ) för kommunikationstjänsten. - Tester i sammarbete med externt IT-bolag. - Marknadsfört produkten till bland annat fem myndigheter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04170

Statistik för sidan