Öppna data i skolan

Diarienummer 2015-02444
Koordinator GOOD MEASURE AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att informera lärare om vad öppna data är och hur de kan användas som en del i undervisning av många av skolans ämnen. Detta informationsmaterial har tagits fram genom bloggen oppnadataiskolan.se, där 16 inlägg publicerats. Inläggen handlade bl a om öppna data i allmänhet, om visualiseringar och om hur denna typ av aktiviteter kan koppas till kursplanen. Inläggen har spridits via Twitter och Facebook. Vid projektslutet sattes en kortare introduktion till materialet samman, för att lättare kunna spridas till skolor.

Resultat och förväntade effekter

En summering av projektet finns på http://oppnadataiskolan.se/2015/12/projektsummering/. Projektet hoppades nå lärare och elever, där nyttan av användande av öppna data skulle vara bl a ökad förståelse för omvärlden, för de data som samhället samlar in och ökad förståelse för data och statistik. Ingen mätning av i vilken mån bloggens läsare varit kopplade till skolan har gjorts. Projekt kan ses som ett första steg att använda öppna data i undervisning. Nästa steg blir att mer aktivt jobba med lärare, något som var svårt innan ett grundläggande informationsmaterial fanns på plats.

Upplägg och genomförande

Fördelen med bloggen som kommunikationsmaterial är att innehållet kan växa fram över tid och att man på så vis även kan sprida det mer granulärt. I planeringen var för lite tid var avsatt för spridningsarbete.

Externa länkar

Bloggen Öppna data i skolan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.