Öppet Vattenarkiv

Diarienummer 2013-05005
Koordinator LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att att skapa förutsättningar för att tillgängliggöra de vattenarkiv som finns på Sveriges länsstyrelser genom öppna geografiska gränssnitt och ett öppet digitalt dokumentarkiv samt att tillgängligöra vattenarkivet för östergötlands län. Förutsättningarna för tillgängliggöra informationen har skapats och östergötlands information är publicerad. Det fortsatta praktiska arbetet med skanning och publicering på de enskilda länet pågår.

Resultat och förväntade effekter

Handlingarna i östergötlands vattenarkiv är tillgängliga och de tekniska förutsättningarna för att skapa ett nationellt system finns. Information om att systemet finns har spridits till kommunernas GIS-kontakter och intresset var stort för att få enkel tillgång handlingarna. övriga intressenter tex utvecklare har inte kontaktas då materialet just blivit tillgängligt. En bredare lansering görs när informationen har testats under en tid för att presentera en stabil tjänst. Effekterna genom en bättre tillgänglighet av materialet och en ny öppen datamängd anses uppfyllda.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har skett i nära samarbete med arkivpersonal och bygger på en förstudie som genomfördes i början av projektet. Kontakter med övriga län visade att arkivens struktur skiljer sig enormt mellan länen. Den tid det tar att samordna ett så skiftande material har underskattats. Implementeringen av ny funktionalitet i befintlig IT-infrastruktur har varit mer komplicerat än förutsett och tog längre tid. Länsstyrelserna har i år även infört förändringsstopp under val-arbetet vilket ytterligare försenade införandet.

Externa länkar

Startsida för vattenarkivet på Länsstyrelsen Östergötland Exempel på länk till historiska kartor på Lantmäteriet Karttjänst på arc-gis10.0 server, (ska inom kort uppgraderas till 10.2) Exempel på länk till handlingar i vattenarkivet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.