Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Öppet datasamarbete som innovationsplattform för maskininlärning

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Datavetenskap
Bidrag från Vinnova 495 780 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling - 2018

Syfte och mål

Projektet syftade till att utforska konceptet med Open Data Collaboration (ODC) som en innovationsplattform för industrin att förnya sig genom att dela kostnader och att säkerställa kvaliteten på data för utbildning i maskininlärningsapplikationer. Vi ville förstå vilka utmaningar företag identifierar och vilka möjligheter som kan hjälpa till att skjuta företagen i riktning mot ODC. Projektet har bidragit till detta på ett tydligt sätt. Vi ser ODC som ett komplement till öppen källkod och ett sätt att närma sig öppen innovation.

Resultat och förväntade effekter

Projektet hade följande huvudresultat: - Litteraturstudien visar att det inte finns några etablerade lösningar på utmaningarna kring öppen datadelning. - Kartlägga status och behov - projektet visar att det är ett område där företag och offentlig sektor ser potential, men saknar kompetens. - Skapa nätverk - kontakter har skapats mellan projektparterna och aktörer inom privat och offentlig sektor. - Ansökningar om fortsättning - ansökningar om arbete med de konceptuella delarna har formulerats, medan de praktiskt tillämpade delarna behöver mer tid för att forma konsortier.

Upplägg och genomförande

Baserat på målet att förstå utmaningar och möjligheter organiserade vi fem fokusgrupper med 27 deltagare från 22 kommersiella och offentliga organisationer. Fokusgruppernas sammansättning gjordes baserat på deltagarnas tillhörighet; företag, forskningsorganisation eller offentlig myndighet, för att skapa en mångfald av deltagare i diskussionen. Vi analyserade de identifierade utmaningarna i den bifogade rapporten. Baserat på de viktigaste resultaten, föreslår vi flera ämnen för en fortsatt forskning och utveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04341

Statistik för sidan