Öppen molnservice för produktinformation

Diarienummer 2014-00492
Koordinator YOUNG & SKILLED AB
Bidrag från Vinnova 1 260 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det önskade utfallet av projektet var utvecklingen av en molntjänst för hantering av produktinformation anpassad till e-handel och distribution. Tjänsten var delvis tänkt att möta det redan befintliga behovet hos våra kunder som Nudie, Twilfit, Odd Molly mfl och samtidigt lyfta produktinformation till en ny innovationsnivå. Produktmolnet används idag av flertalet kunder och har både förenklat hantering av produktdata samt möjliggjort snabb tillväxt genom snabb access till nya säljkanaler.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna var att kunderna skulle bli mer effektiva med hur de hanterar produktdata och tillgängliggör den för partners och kunder. I förlängningen var målet att tjänsten skulle hjälpa kunderna att öka time-to-market och växa både genom befintliga men också nya säljkanaler. Resultat är precis som väntat att digitalisering av högkvalitativ produktinformation och distribution av denna i affärskedjan hjälper våra kunder att öka hastigheten till marknaden och öka kontrollen över sin information. De första kunderna upplever ökad tillväxt tack vare tjänsten.

Upplägg och genomförande

Projektet var indelat i etapperna 1) projektplan 2) förstudie - plan/kundintervjuer 3) prototyp 4) pilot 5) systemarkitektur 6) gränssnitt 7) integrationer 8) sälj/marknad. Faserna 1, 2, 3 och 4 genomfördes helt enligt tidsplan och budget. Under delmoment 5 upptäckte vi att projektets omfattning var mer omfattande än vi planerat vilket medförde förseningar och avvikelser i budget. Etapperna 6 genomfördes under hösten 2015. Faserna 7 och 8 är delvis genomförda och för närvarande pågående arbete. Några kunder har integrerats och använder tjänsten idag.

Externa länkar

Första autentiseringen:User: ysLösen: ysAndra autentiseringen:User: nudietest@example.comLösen: nudietest

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.