Öppen digital lärresurs för öppna data

Diarienummer 2015-02467
Koordinator Borlänge kommun - Soltorgsgymnasiet
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom vårt projekt har vi skapat en öppen digital lärresurs fokuserad på programmering och användandet öppen data. Resursen inriktar sig på gymnasieskolans kurser i programmering samt kurserna i webbteknik. Vårt primära mål var att lära ut programmering och webbteknik. Vilket vår resurs gör på ett bra sätt. Vi ville att exemplen skulle utgå ifrån öppen data. Vilket många exempel gör. Speciellt de senare, mer komplexa kodexemplen om hur man bygger webbapplikationer. Vi har många exempel som bygger på öppen geografisk data som vi visar upp i kartor (även dessa är öppen data).

Resultat och förväntade effekter

Resursen inriktar sig på gymnasieskolans kurser i programmering samt kurserna i webbteknik. Sammanlagt har vi lagt upp flera hundra A4-sidor med material, tjogtals med exempel och många kompletta exempelprogram. Vi har även mycket mer material klart som skall publiceras inom kort och vi håller på att skapa ännu mer. Detta material kommer att publiceras kontinuerligt. Nu hoppas vi sprida detta till många fler skolor.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes under sommarlovet, för att så mycket som möjligt av materialet skulle vara klart till skolstarten. Materialet har använts i undervisningen av de som läser till gymnasieingenjörer. Mycket material har provats och förfinats under lektioner och därefter dokumenteras och lagts upp på vår sajt. En del av de applikationer som våra elever skapat kommer att läggas upp som exempel på vår sajt. Vi har sett att även det som eleverna själva skapar kan vara mycket bra typexempel på hur man jobbar med applikationer baserade på öppna data.

Externa länkar

Huvudsajten för vår resurs. Här finns allt material som vi publicerat hitintills. Sajten uppdateras kontinuerligt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.