Öppen Data Portal med integrerad visualisering, storytelling och publicering

Diarienummer 2013-00169
Koordinator NCOMVA AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2013 - april 2014
Status Avslutat