Öppen bilddatabas för växtodling - grundläggande byggsten i digitalisering av jordbruk

Diarienummer 2018-04110
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS EAST SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 7 788 400 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång 2018-02535-en

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa en öppen stor bilddatabas vilken genom maskininlärning och datorseende kan hitta var en viss gröda växer på en åker samt dess hälsa & status. Målet är en bilddatabas på olika namngivna grödor, både nyttogrödor & ogräs. Detta kan sedan användas som grund för beslutsstödsystem som hjälper jordbrukaren fatta beslut om när det är dags att bekämpa ogräs. Informationen skulle i framtiden kunna användas för direkt styrning av insatser, eller för att avgöra andel av olika gräs- & klöversorter det finns i en vall, vilket ger hur man bör gödsla för att behålla klövern.

Förväntade effekter och resultat

Den insamlade datan ska publiceras för fri användning & RISE stärker därmed grundforskning inom automatisk igenkänning av grödor relevanta för svenska förhållanden & dess sjukdomar samt skapar nya möjligheter för start-ups att utveckla innovationer för detta område utan att belastas av datainsamlingskostnaden. Preliminära analyser kommer ge indikationer på resultat som skulle kunna nås i framtida tillämpningar. Dessa kan tjäna som en första input till miljövårdande myndigheter om vad som är möjligt med ny teknik, & därmed vara underlag för eventuell framtida lagstiftning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att använda Testbädd digitaliserat jordbruk vilken drivs RISE Jordbruk i Uppsala för att både utveckla insamlinsmetodik och system samt för att kontinuerligt samla in bilder under alla tillväxtfaser från sådd till skörd mha flygande och markbundna kamerasystem. Användningen av två olika bärare av insamlingssystem motiveras med att olika vyer på växten kan behövas i olika framtida tillämpningar och det är idag inte känt vilken som kommer att vara framgångsrik men vi vill ge möjligheten till att båda utreds. Under projektets andra år kommer även Testbädd UAV nyttjas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.