Open Stockholm Award 2014

Diarienummer 2013-04118
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - STADSLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

ökade nyttor för medborgare, företag och besök Det övergripande syftet och nyttan med öppna data och utgångs-punkten enligt PSI-direktivet är att: - Skapa insyn och delaktighet - det blir enklare för enskilda att söka efter specifik information och analysera den efter sina egna förutsättningar - Driva kvalitetsarbete - ger positiva effekter för förvaltningens interna arbete - Förbättra förutsättningarna för tillväxt - PSI-lagen, syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad.

Resultat och förväntade effekter

Resultat - några nyckeltal från tävlingen: 5839 unika besökare på tävlingssidan 365 registrerade deltagare 93 inlämnade bidrag 292 Tweets. Det innebär att dubbelt så många bidrag inkom jämfört med tävlingen 2012 och att det förväntade utfallet för Open Stockholm Award 2014 har uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Sammanfattning av lärdomar och highlights Mycket positiv respons på tävlingssiten Prispengarna hade inte den största attraktionskraften, utan mer möjligheten att implementera en innovation/idé Deltagarna lockades även av att det var en rolig tävling samt att det var ett bra sätt att knyta nya kontakter Deltagarna har i snitt lagt över 500 timmar på att utveckla lösningar Deltagarnas kunskap om både Stockholms stad och öppna data har ökat Den största anledningen till att registrerade deltagare inte skickade in bidrag var tidsbrist Bidrag inkom från 14 olika länder.

Externa länkar

Open Stockholm Award 2014 kommer att publiceras via angiven länk

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.