Onlinemjukvara för att öka e-handlares intäkter

Diarienummer 2012-03045
Koordinator TopVisible AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har identifierat och förstått de viktigaste behoven och prioriteringen av dessa för en e-handlare, att förstå och hålla reda på sina placeringar och förändringar för olika sökord på Google är viktigast. När man sedan vet nuläget på sina placeringar så är nästa prioritet att veta vad som kan förbättras och hur man skall göra detta. Vi har även identifiera internationella konkurrenter och förstått deras prissättning och fått kunders och samarbetspartners åsikter om våra föreslagna prisnivåer.

Resultat och förväntade effekter

Vi lyckades identifiera minst 10 behov där ett par var tydligare än andra och det var att enkelt ha koll på sina placeringar, att få veta när någon förändring sker och hur konkurrenterna är placerade. Andra behov som identifierades var att man ville förstå vilka sökord som har störst affärsnytta innan man väljer sökord, veta vad som kan förbättras på sin webbplats, förstå hur externa länkar påverkar samt förstå hur man skall göra för att förbättra sina resultat. Vi förstod också att betalningsperioden månadsvis var att föredra och att priskänsligheten skiljde mellan olika e-handlare.

Upplägg och genomförande

Tre prototyper togs fram i nära samarbete med e-handlare och partners där deras feedback hjälpte oss identifiera och värdera olika funktioner. De tre prototyperna var pappersprototyp, första versionen av onlinemjukvara som användartestades samt slutligen betaversionen. Parallellt utarbetades en affärsplan för internationell expansion med både den nyutvecklade onlinemjukvaran men även fler som möter e-handlarnas övriga behov som framkom under projektet. Affärsplanen kan användas till investerare som underlag för vidare delfinansiering av konceptet.

Externa länkar

Här är vår lösning i betaversion, den håller koll på webbplatsers placeringar Google för olika sökord och domäner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.