Ökad VErktygsprestanda med Rockit LAserGenererade ytor (ÖVERLAG)

Diarienummer 2017-03240
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Produkt och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 1 837 498 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Syfte och mål

Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet (LTU) och tre svenska världsledande företag, Höganäs, Sandvik SMRT och SPH. Projektet syftar till att verifiera slit- och stötegenskaper för det nyutvecklade koboltfria påläggningspulvret Rockit vid laserpåsvetsning. Förutom detta ska även förståelsen för kopplingen mellan processförfarande och resulterande materialegenskaper ökas. För att verifiera egenskaperna i tillämpning ska borrhuvuden för bergborrning samt jordspetsar för kultivering laserpåsvetsas med Rockit och därefter testas under verkliga förhållanden.

Förväntade effekter och resultat

Det är attraktivt för kunder att använda verktyg som håller längre. Färre byten av borrkronor vid djupborrning kan ge stora vinster eftersom byten ofta kan ta flera timmar. För jordbrukare är det kritiskt att kunna arbeta effektivt och när vädret tillåter, vilket förbättrade kultiveringsspetsar möjliggör. För Sandvik SMRT och SPH innebär det att marknadsandelar kan behållas eller även öka. Optimerat samt undersökt processbeteende och resulterande slitageegenskaper för Höganäs nya koboltfria pulver kan ge upphov till nya applikationer och därigenom öppna nya marknadssegment.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre etapper: 1. LTU kommer att med Höganäs nya pulver Rockit optimera laserpåsvetsning på relevanta tillhandahållna substrat avseende processeffektivitet och resulterande mikrostruktur. 2. Framtagning av provbitar och karakterisering av dessas ytor kommer främst utföras av LTU men även kompletteras av Höganäs. 3. Laserpåsvetsning av demonstratorer från SPH och Sandvik utförs och testas därefter i verklig miljö för ytterligare utvärdering. I denna etapp utvecklas också en implementeringsplan och resultaten kommuniceras i lämpliga kanaler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.