Ökad innovationsförmåga genom effektiv utveckling av integrerade lösningar

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning - Kunskapsutveckling
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Det övergripande syftet med detta projekt är att öka företags innovationsförmåga genom att utveckla deras förmåga till effektiv utveckling av integrerade lösningar. Målet med projektet är att identifiera problem och utmaningar företag ställs inför när man går mot att erbjuda och utveckla integrerade lösningar. Men även att utveckla organisatoriska strukturer och processer, och på så sätt skapa organisatoriska förutsättningar för effektiv utveckling av integrerade lösningar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet fokuserar främst på företag som traditionellt utvecklat fysiska produkter men som nu vill stärka sin konkurrenskraft genom att också erbjuda integrerade lösningar, det vill säga en kombination av fysiska produkter och tjänster. Projektet kommer att skapa organisationsstrukturer och processer som är anpassade för att hantera de nya krav som ställs på ett företag som vill erbjuda produkter och tjänster som ett integrerat erbjudande. Om företagen kan bli mer effektiva i att utveckla dessa integrerade lösningar kommer deras innovationsförmåga att öka.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, samt två företag vilka utvecklar integrerade lösningar. Projektet kommer huvudsakligen att genomföras genom intervjuer, och genom att följa pågående utvecklingsprojekt, på de två företagen. Under projektet kommer ett antal workshops att arrangeras till vilka även andra företag, förutom de två huvudsakliga projektparterna, kommer att inbjudas att medverka. Genom detta kommer projektresultat att kunna spridas till flera företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02551

Statistik för sidan