Oförstörande provning för identifiering av kvalitetsbrister i konstruktionsglas

Diarienummer 2013-04640
Koordinator ACOUSTIC AGREE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Målet för detta projekt är att bekräfta att det finns en tillräcklig kommersialiseringspotential för användning av oförstörande icke-linjära ultraljudsanalys, NAW®, för kvalitetsbedömning av glas. Marknadsanalysen visar att det finns ett behov och en god kommersialiseringspotential. Flera kundkategorier har identifierats inom fler olika marknadsområden. En tillämpning av tekniken ger ekonomiska och miljömässiga vinster samt möjlighet att säkerställa kvaliteten på installerade bärande glaskonstruktioner.

Resultat och förväntade effekter

Den tekniska verifieringen visar att NAW® är en mycket känslig teknik och kan mäta knappt synliga skador i glasytan. Den stora känsligheten är en styrka hos tekniken men hållfasthetsprovningar är mycket viktigt för att kunna identifiera hur den oförstörande tekniken ska kalibreras för att rätt skador ska identifieras och säkerhetsställa en snabb och effektiv mätteknik. Då bärande glaskonstruktioner blir vanligare är en oförstörande provningsteknik viktig för att säkerhetsställa konstruktionernas kvalitet efter en längre tids användning.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet har genomförts i samarbete mellan Acoustic Agree, byggnadsmekanik vid Lunds Tekniska Högskola, GLAFO och Forserum Safety Glass. Marknadsanalysen koordinerats av Lunds Tekniska Högskola. Alla parter har bidragit och därmed erhålls en bra bild av markanden. I projektet har även några nya provningar av glas genomförts. Provningarna omfattar både den oförstörande och en förstörande teknik för att ytterligare verifiera NAW®-metodens möjligheter. Provningarna bidrar i stor utsträckning till hur ett större projekt bör läggas upp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.