Offentliga stödinsatser som hävstång för SME-företags tillväxt och lönsamhet

Diarienummer 2016-04880
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 5 715 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Forskningsprogrammet bygger på tesen att offentliga stödinsatser kan spela en avgörande roll för att utveckla SME-företagen, så att i förlängningen ett betydande antal av dessa utvecklas till nya storföretag. Målsättningen är att utveckla nya och förbättrade diagnostiska analysverktyg för SME-företagens tillväxt och lönsamhet samt metoder för att i samverkan med företagen och dess ledningar stärka dess kompetens i dessa frågor. En tredje målsättning är att kartlägga olika utvärderingsmetoder av offentliga stödinsatser.

Förväntade effekter och resultat

1. Ett nytt diagnostiskt instrument - en s k barometer - för design och utvärdering av SME-företags affärsmodell och tillväxt. 2. En konceptualisering av en form av stödinsats som vi benämner ´skuggstyrelser´ (i andra sammanhang kallad för VD-nätverk) samt att kartlägga dess potential för att skapa tillväxt och lönsamhet. 3. En utveckling av en modell för ´kontinuerlig utvärdering´ av stödinsatser av karaktären ´skuggstyrelser´.

Planerat upplägg och genomförande

Programmet kommer att organiseras enligt de tre inriktningarna ovan. Den empiriska basen är projekt som har genomförts och som under kommande treårsperiod kommer att genomföras i samarbete mellan LiU och Almi Östergötland. Sammantaget kommer ett hundratal SME-företag att involveras i studien i form av kvalitativa fallstudier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.