Nyttig energi från förorenad biogas - fas 1 i SME instrumentet Energiutmaningen

Diarienummer 2014-03188
Koordinator CLEANERGY AB
Bidrag från Vinnova 41 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - juni 2014
Status Avslutat