Nytt Anti-Inflammatoriskt Läkemedel för Behandling av Bukaortaaneurysm

Diarienummer
Koordinator CARDOZ AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juni 2013
Status Avslutat