”Nyhetsvärderaren” som ett verktyg för digital källkritik

Diarienummer 2018-01279
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 2 975 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Social innovation - långsiktigt hållbara lösningar

Syfte och mål

Att vidareutveckla ett verktyg för undervisning i digital källkritik och säkra en hållbar modell för finansiering och distribution nationellt och internationellt.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektet ska vi ha uppnått sex delmål: 1. engagerat minst 2000 elever i att undersöka nyhetsflöden under riksdagsvalet 2018. 2. uppdaterat verktygets form och funktion för nationell och internationell spridning (inkl. nytt självtest och feedback). 3. utvecklat databasens presentation av statistik för ökad användbarhet och förståelse. 4. studerat genomslag och effekt i experimentella studier, medietäckning och antal användare. 5. gett nya målgrupper (främst allmänheten) tillgång till verktyget. 6. säkrat en hållbar modell för finansiering och distribution.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i fem arbetspaket där forskare, designers och kommunikatörer arbetar nära tillsammans: 1. Valspecial 2018 Elever granskar autentiska nyhetsflöden inför svenska riksdagsvalet 2018. 2. Utveckling av evidensbaserat stöd och självtest för digital källkritik 3. Utveckling av verktygets och databasens funktioner och form 4. Kommunikation och nyttiggörande över kulturgränser 5. Undersöka hållbara modeller för nationell och internationell finansiering och distribution av verktyget.

Externa länkar

Projektets egen huvuddomän

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.