Nya Teknikboken 7-9

Diarienummer
Koordinator STARMONDE PUBLISHING GROUP AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet genomfördes enligt plan. Vårt mål var att under höstterminen ge ut en teknikbok för årskurs 7-9. Boken skrevs under våren och sommaren samt formgavs under förhösten. I projektet deltog två författare, två illustratörer, två projektledare och en redaktör. Utöver denna grupp deltog sakkunniga från industri och industriförbund.

Resultat och förväntade effekter

Målet för projektet är att inspirera fler unga att välja teknikinriktade yrken. Boken ska ge en positiv bild av t ex ingenjörsyrket och ge en inblick i olika teknikområden.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en webbenkät som gick ut till tekniklärare på högstadiet. Därefter följdes detta upp med en fokusgrupp med tekniklärare på högstadiet. Därefter satta projektgruppen samman en kapitelindelning. Sedan skrevs och innehållet, illustrationer togs fram och bildmaterial införskaffades. Därefter formgavs boken. Sedan trycktes boken och distribuerades till lärare i hela landet som beställt boken. Upplagan var 50 000 ex. Boken finansieras av företag, myndigheter och organisationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01176

Statistik för sidan