Nya SNITTS

Diarienummer 2014-02905
Koordinator SNITTS - FÖREN. SV. NÄTVERK F INNOVATION OCH TECHNOLOGY TRANSFER SUPPORT
Bidrag från Vinnova 1 784 430 kronor
Projektets löptid januari 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

SNITTS syfte är att professionsutveckla individerna och organisationerna som arbetar i skärningspunkten mellan akademi, institut, offentlig sektor och näringsliv. Genom att kompetensutveckla individerna och organisationerna, samt tillsammans med våra medlemmar finna processer och metoder för att effektivisera nyttiggörandet av forsknings och utvecklingsinsatser hjälper vi att skapa nytta i samhället. Projektet har resulterat i positiv medlemsutveckling och ökat antal samarbeten/samarbetsavtal. Störst måluppfyllelse når vi genom våra seminarier och workshops.

Resultat och förväntade effekter

2015 deltog: 27 pers. på SNITTS kurser, 165 pers. på SNITTS årskonferens ´Innovation by Collaboration´, 51 pers. på våra workshops, 234 pers. på våra seminarier. Under 2015 anordnade vi även en studieresa till England för Innovationskontor Fyrklövern. I de flesta aktiviteterna kan vi se en markant ökning av deltagare mot hur det såg ut vid projektets start.

Upplägg och genomförande

Under 2015 har SNITTS, parallellt med den löpande verksamheten, bedrivit ett utvecklingsarbete och kommit in i en ny fas. SNITTS har stärkt dialogen med medlemmarna och fokuserat på att ha en mer öppen dialog med dessa samt att bli mer lyhörda för deras behov. Under hösten 2015 genomförde kansliet en kvalitativ telefonundersökning med ett brett underlag av medlemmar. Resultatet från denna har bidragit till utvecklingen av SNITTS aktivitetsutbud och visar även att det nätverk som SNITTS tillhandahåller är av ett stort värde och ett unikt erbjudande för medlemmarna.

Externa länkar

http://www.snitts.se/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.