Nya rationella formuleringsverktyg för snabb framtagning av brandskum med optimal släck- och miljöprofil

Diarienummer 2012-02737
Koordinator Dafo Fomtec Aktiebolag - Dafo Fomtec Aktiebolag, Helsingborg
Bidrag från Vinnova 1 520 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett brandskum har två viktiga funktioner, det ska släcka snabbt och effektivt och ge ett bra skydd mot återantändning (s.k. burnback). De brandskum som varit föremål för denna studie har innehållit tre huvudkomponenter där projektet har visat hur de samverkar gynnsamt med varandra. Iprojektet har utvecklats nya formuleringar med bättre brandegenskaper och bättre pumpbarhet samtnya labmetoder som på ett mer relevant sätt korrelerar med verkliga brandegenskaper.

Resultat och förväntade effekter

Iprojektet har utvecklats nya formuleringar med bättre brandegenskaper och bättre pumpbarhet samt ett flertal nya labtester som kommer att kunna användas i framtida produktutveckling. En omfattande studie baseradpåmultivariatanalys gav intressanta korrelationer mellan ingående komponenter, de metoder som utvecklats i projektet, standardmätningar för fysikaliska egenskaper hos skumvätskor, brandsläckningsegenskaperna samt typ av bränsle. Resultaten från projektet kommer att vara till nytta i framtida produktutveckling.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet var att utveckla nya effektiva labmetoder för att karakterisera brandskum och brandskumsvätskor. Resultaten från labmetoderna jämfördes med verkliga brandsläckningsegenskaper och labmetoderna förfinades allteftersom. I projektets slutskede genomfördes en stor studie baserad på multivariatanalys som gav intressanta korrelationer mellan ingående komponenter, de metoder som utvecklats i projektet, standardmätningar för fysikaliska egenskaper hos skumvätskor, brandsläckningsegenskaperna, samt typen av bränsle.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.