Ny Produktplattform från Potatisfiber, en restström från stärkelseproduktion.

Diarienummer 2016-05112
Koordinator Lunds universitet - Avd. för Bioteknik
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Syfte och mål

Syftet med studien är att öka utnyttjande av och värdet på potatisfiber restströmmen från stärkelseproduktion. Vi har arbetat fram processförslag som innefattar fraktionering och enzymatisk modifiering för att värdehöja potatisfibern till nya typer av livsmedelsrelaterade produkter med prebiotiska eller modifierade vattenhållande egenskaper. För detta syfte har en värdekedja förelagits som kommer att utvärderas i fortsättningsprojektet “AgrInnovate”.

Resultat och förväntade effekter

Prioritering av produktförslag för att höja förädlingvärdet på potatisfiber, har resulterat i två föreslagna produkttyper: produkter med prebiotiska egenskaper, eller med modifierade vattenhållningsegenskaper. Båda typerna uppfyller målet om cirkulär bioekonomi avseende effektivare utnyttjande av råvara. De marknadsmässiga förutsättningarna har bedömts som goda, med en stabil marknad som ger kontinuitet i råvaran. Experimentell utvärdering kommer att ske i fortsättningsprojektet “AgrInnovate”.

Upplägg och genomförande

Resultaten har nåtts via litteraturstudier (patent, publikationer), via konferensdeltagande i området “carbohydrate bioengineering” och via diskussioner med företag och forskare i andra delprojekt inom koordineringsprojektet "chemicals & energy". Under förstudien har ochså diskussioner förts med representanter för Region Skåne och för intresseorganisationer.

Externa länkar

The target is to implement value added products from the potato fibre side stream in starch production.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.