Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny Produktplattform från Potatisfiber, en restström från stärkelseproduktion.

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avd. för Bioteknik
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med studien är att öka utnyttjande av och värdet på potatisfiber restströmmen från stärkelseproduktion. Vi har arbetat fram processförslag som innefattar fraktionering och enzymatisk modifiering för att värdehöja potatisfibern till nya typer av livsmedelsrelaterade produkter med prebiotiska eller modifierade vattenhållande egenskaper. För detta syfte har en värdekedja förelagits som kommer att utvärderas i fortsättningsprojektet “AgrInnovate”.

Resultat och förväntade effekter

Prioritering av produktförslag för att höja förädlingvärdet på potatisfiber, har resulterat i två föreslagna produkttyper: produkter med prebiotiska egenskaper, eller med modifierade vattenhållningsegenskaper. Båda typerna uppfyller målet om cirkulär bioekonomi avseende effektivare utnyttjande av råvara. De marknadsmässiga förutsättningarna har bedömts som goda, med en stabil marknad som ger kontinuitet i råvaran. Experimentell utvärdering kommer att ske i fortsättningsprojektet “AgrInnovate”.

Upplägg och genomförande

Resultaten har nåtts via litteraturstudier (patent, publikationer), via konferensdeltagande i området “carbohydrate bioengineering” och via diskussioner med företag och forskare i andra delprojekt inom koordineringsprojektet "chemicals & energy". Under förstudien har ochså diskussioner förts med representanter för Region Skåne och för intresseorganisationer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05112

Statistik för sidan