Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter- Steg 2

Diarienummer 2018-03223
Koordinator SYNTACH AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2
Ansökningsomgång 2018-02544-en

Syfte och mål

Projektet syftar till ökad överlevnad och livskvalitet för hjärtsviktspatienter genom att använda en ny innovativ medicinteknisk produkt som förbättrar hjärtats pumpfunktion. Den nya behandlingsprincipen som innebär förbättring av hjärtats naturliga arbetssätt ska hjälpa patienter med hjärtsvikt inte bara med positiva effekter på livskvalitet, sjuklighet och dödlighet utan kommer också att minska återkommande inläggningar på sjukhus.

Förväntade effekter och resultat

Ett permanent aktivt implantat som förbättrar hjärtats longitudinella mitralplansrörelse och därigenom ökar hjärtats pumpfunktion hos hjärtsviktspatienter. Vår slutliga produkt är ett permanent aktivt implantat som kan sättas in minimal-invasivt och inte kräver kablar genom huden. De är betydlig mindre i storlek och därmed lika lämplig för både män och kvinnor. Produkten och metoden innebär dessutom lägre risk för patienterna jämfört med dagens produkter. Detta ger produkten stora fördelar jämfört med dagens.

Planerat upplägg och genomförande

I detta steg ska produkten utvecklas klart. Parallellt ska prototyper testas o verifieras i djurstudier. Användargrupper ska bildas för att involvera slutanvändarna i produktutvecklingen. Datormodellering skall vidareutvecklas för att visualisera produktens effekt på hjärtats pumpförmåga. Projektpartnerna är Syntach, som utvecklar produkten och har patenträttigheterna, Lunds Universitet där vetenskaplig forskning bedrivs gällande grundvetenskapen bakom metoden och Region Skåne där slutanvändarna finns.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.