Ny banbrytande teknik för mikroskopibaserad vävnadsanalys och in vitro diagnostik

Diarienummer 2014-02262
Koordinator MEDETECT AB - MEDETECT AB, Lund
Bidrag från Vinnova 2 586 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Den tekniska utvecklingen och konceptuella testningen av AMLC- tekniken har uppnåtts med mycket bra resultat. Mjukvarutillägg för tillämpning av mer avancerad statistik samt sub-cellulär analys har adderats. Tekniken kan nu användas för generering av komplexa vävnadsbilder och ´histomik´ data. En modul med mer avancerade ´data mining´-funktioner är fortfarande under uppbyggnad. Den diagnostiska potentialen inom indikationen bröstcancer kommer att undersökas i samarbete med Lunds Universitet och Universitetssjukhus som separat Swelife projekt.

Resultat och förväntade effekter

De utförda konceptstudierna har resulterat i mycket goda resultat som indikerar på en unik forskningshöjd av genererade ´histomic data´, vilket lett till stort nationellt och internationellt intresse. Tekniken efterfrågas nu som analystjänst i CRO-uppdrag och samarbetsforskning av läkemedelsindustrin, akademiska forskargrupper och nätverk, vilket lett till tillväxt för företaget inom marknadsområdet avancerad vävnadsanalys.

Upplägg och genomförande

Stödet från Vinnova har varit en viktig och nödvändig katalysator för tidig introduktion av AMLC-tekniken på CRO marknaden. Projektet har i väsentliga delar fortskridit enligt plan och står nu väl utrustat för vidare expansion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.