Numerisk analys av dynamiska egenskaper av markfordon utsatta för sidvindbyar

Diarienummer 2017-03391
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - The Centre for ECO2 Vehicle Design
Bidrag från Vinnova 1 738 572 kronor
Projektets löptid januari 2018 - februari 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål är att utvärdera alla relevanta aerodynamiska aspekter av den transienta strömningen kring markfordon, inklusive effekten av av vindprofil och fordonsgeometriska parametrar; 2) utvardera effekterna av olika fordonsdynamiska modellparametrar och utveckla en avancerad modell for forarbeteende som svar pa sidvindbyar. Följaktligen är målen med projektet att tillhandahålla ett utvecklingsverktyg som på ett pålitligt sätt förutspår sidvindstabilitet av markfordon och utveckling av en algoritm för lateral störningskompensation.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att förbättra den nuvarande kunskapen om sidvindstabilitet av markfordon genom att föreslå mindre vindkänslig fordonsdesign. Det kommer att ha resultat på kvantifiering av olika förarens inställning till fordonets respons till byar, utveckling av en avancerad förarmodell och en kompensationsalgoritm för fordonets förskjutning. Utformning av nya experimentella inställningar som undersöker sidvind effekter kommer att gynna resultatet av projektet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har tre huvudsakliga arbetspaket, inklusive beredning av beräkningsmodellen och dess validering, genomförande av 2-vägs-kopplad aerodynamik och simulering av fordonsdynamik samt uppsamling av resultat och förberedelse av utvecklingsverktyget. Ytterligare APs är för hantering, utbildning och spridning. För att styra risker som kan uppstå under projektets genomförande har tre milstolpar fastställts. Utgångar av projektet är uppbyggda som uppsättning av sex leveranser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.