Normkritiskt volontärrekryteringsverktyg

Diarienummer 2014-04534
Koordinator FORUM - IDÉBURNA ORGANISATIONER MED SOCIAL INRIKTNING
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för förstudien var att undersöka att verktyget är relevant och även att se hur det kan utvecklas. Vidare hade vi planerat att hitta lämpliga samarbetspartners, etablera en projektgrupp samt att göra en tidsplan för genomförandeprojekt. Utfallet av förstudien är att det finns ett behov av ett normkritiskt volontärrekryteringsverktyg. Hur ett sådant verktyg kan utvecklas är ett genomförandeprojekt och rymdes inte inom ramen för förstudien. Vi har i förstudien identifierat en metod för hur det fortsatta arbetet kan bedrivas för att säkerställa att processen är innovativ.

Resultat och förväntade effekter

Volontärbyrån har under processen med förstudien ökat kunskapen och medvetenheten om normkritik och hur den konkret kan tillämpas i verksamheten. Projektparterna har identifierat kompetensområden som är väsentliga för att utveckla det normkritiska volontärrekryteringsverktyget. Projektparterna har även fått en djupare kunskap om innovation och innovativa processer. Slutligen har vi i förstudien identifierat en metod för hur det fortsatta arbetet kan bedrivas för att säkerställa att processen är innovativ.

Upplägg och genomförande

I förstudien har vi arbetat utifrån SKL:s innovationsmodell. Vi har gjort en normkritisk analys av hur nuvarande volontärrekryteringsprocess går till väga genom Volontärbyrån. Vi har vidare gjort en normkritisk analys av två enkäter. Båda enkäterna har skickats till Volontärbyråns användare. Dessa undersökningar visar att det finns exkluderande normer som hindrar personer från att få plats i föreningslivet. Vi såg också att vi behövde lägga mer fokus än vi hade planerat på den innovativa processen. Vi har därför lagt mycket tid på att fördjupa oss i olika innovationsmodeller.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.