Normkritiska människorättsförsvarare

Diarienummer 2014-04282
Koordinator MR-PILOTERNA, EKONOMISK FÖRENING - MR-piloterna ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 268 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att MR-piloterna, Göteborgs universitet och Kultur och fritid SDF Lundby tillsammans med barn och spelutvecklare skulle ta fram ett underlag till ett digitalt läromedel i form av ett spel om mänskliga rättigheter (MR). Målet har uppnåtts och en prototyp skapats. Spelets syfte är att öka kunskapen om MR och uppmuntra barn att normkritiskt utforska MR-områden i sin närhet, identifiera områden som behöver förbättras, hitta lösningar och kommunicera dem till ansvarsbärare. Syftet kan uppnås helt först när spelet är färdigt men har i förstudien uppnåtts så långt det är möjligt.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av förstudien, att deltagarna skulle få kunskap om MR och hur MR kan användas för att skapa delaktighet, utmana normer m.m, uppnåddes. Dessa effekter förväntas öka på längre sikt, när det finns ett färdigt spel. Då förväntas effekten även bli att nya strukturer för ungas inflytande etableras genom vilka unga bidrar med egna lösningar på samhällsutmaningar och påverkar utvecklingen. även det förväntade resultatet av förstudien, ett underlag till ett digitalt spel/läromedel om MR, uppnåddes. På längre sikt är det förväntade resultatet ett färdigt läromedel.

Upplägg och genomförande

Det planerade upplägget har fullföljts. Under förstudien har flera möten mellan projektaktörerna hållits, och tre playshops med barn och unga har genomförts för att samla in idéer till spelet. Utöver de planerade aktiviteterna tillkom bl.a. arrangerandet av ett game jam där barn och unga skapade världar, banor, karaktärer och berättelser till spelet. Speldesigners fanns med och guidade, och deltagarna testade att bygga analogt med lego, modellera osv., och digitalt i t.ex. Unity och Scratch. Det som framkommit under förstudien som helhet har resulterat i en prototyp till spelet.

Externa länkar

Hemsida för MR-uppdraget, ett spel om mänskliga rättigheter och ungas rätt att påverka.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.