Normkritisk innovation för inkludering av minoritetsägda leverantörer i myndigheters inköpsprogram

Diarienummer 2014-04592
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Bidrag från Vinnova 284 393 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Leverantörsmångfald praktiseras främst under termen social hänsyn. Trots fördelarna har social hänsyn ännu inte fått en stabil ställning. Leverantörer är mestadels omedvetna om det och upphandlare litar inte på social hänsyn ännu, men har börjat att praktisera det. Eftersom social hänsyn främst praktiseras i större städer har fokus lagts vid rekrytering snarare än att välja minoritetsleverantörer. Rekrytering har främst skett av unga vuxna och långtidsarbetslösa personer istället för invandrarkvinnor. En panel bestående av intressenter för att testa social hänsyn skapades.

Resultat och förväntade effekter

Det finns leverantörer ägda av invandrarkvinnor som behöver utbildning om offentlig upphandling, som tror på systematisk diskriminering och som lider av brist på självförtroende. Upphandlare är inte helt eniga gällande tillämpningen av social hänsyn eftersom det är ett stort område, oklart och svårt att implementera. Ett antal upphandlare tror att det kan offra kvalitet. En ökning av upphandling med social hänsyn samt lösning av leverantörernas frågor bryter denna norm.

Upplägg och genomförande

Under en 10-månadersperiod genomfördes två omgångar av intervjuer ansikte mot ansikte och över telefon. Den första omgången genomfördes för att förstå målgruppen genom att nyttja ett preliminärt frågeformulär, den andra omgången innehöll ett sammanfattande frågeformulär. I den första omgången intervjuades 6 upphandlare, 6 leverantörer och 11 andra intressenter. I den andra omgången intervjuades 11 leverantörer, 4 upphandlare och 3 forskare. öppna frågor nyttjades och fördomar minskades genom att tillämpa olika tekniker. Dessutom har mer än 20 anbud lästs och analyserats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.