Normative

Diarienummer 2014-04468
Koordinator Meta Mind AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var tre delar: 1. Konvertera vår LCA data till DCAT-AP formatet. 2. Hålla en öppen data konferens. 3. Skapa ett wiki-liknande forum för etisk data. På punkt 1 så har vårt arbete gått gått som förväntat. Vi har vidareutvecklat vår LCA databas genom att inkorporera MRIO data och konverterat den till DCAT-AP. På punkt 2 så bestämde vi att istället presentera plattformen i samband med ett evenemang i Silicon Valley augusti. På punkt 3 så finns vår data plattform på data.getnormative.com. Vi förväntar oss att öppna upp plattformen i sin i samband med det planerade eventet ovan.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter var att ´bidra till hållbart beslutsfattande genom att göra vår LCA databas lättillgänglig och därmed förse konsumenter och företag med verktyg för att fatta mer hållbara beslut´ Vi kan redan se dessa effekter träda i kraft. Vi har presenterat vår plattform för flera organisationer som är intresserade av att använda den. Några av organisationerna vi diskuterat vår plattform och fördelarna med öppen data med är Emmaus International, som representerar över 300 Emmaus grupper över världen, Systembolaget och University of Oxfords Future of Food Institute.

Upplägg och genomförande

Att rensa och citera vår databas tog längre tid än väntat då datan kom från flera olika datakällor vilket innebär att den behövde normaliseras. Att lägga till DCAT-AP beskrivningar, bygga platform och skriva vårt API gick däremot snabbare än vi väntat oss, även om arbetet startade senare än planerat. Vad öppna data konferensen beträffar så bestämde vi att istället samarbeta med ett evenemang i Silicon Valley i augusti. Anledningen till detta är främst att det var svårt för oss att ensamma hitta talare av hög kaliber samt att presentera vårt projekt till aktörer av stor betydelse.

Externa länkar

Open data platform of ethical data.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.