Nordisk samverkan för ramverg för Mobilitet-som-tjänst

Diarienummer 2015-03374
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har etablerat ett forskningssamarbete mellan forskningsaktörer i Sverige, Finland, österrike och USA, vilket lett till bland annat Forskningsansökan till MISTRA H2020 -ansökan inom området MaaS Samverkan med DriveSweden och etableringen av ett nyhetsbrev om SmartMobility. EN rapport med slutsatser och ansatser från projektet kan laddas ner under: https://www.viktoria.se/projects/maas-framework Projektets resultat har presenterats vid följande tillfällen: -Viktoria Swedish ICT Forum 2015. -K2 Styrelse -Forum för Transportinnovation -Transportforum 2016

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av projektet har publicerats i en rapport som kan hämtas här: https://www.viktoria.se/projects/maas-framework

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i form av ett antal workshops med forsknings och industriaktörer. Dessa har genomförts såväl i Finland som i Sverige, men också i virtuella möten med en internationell Think-tank om mobilitet som initierats av University of Michigan (SMART). Rapporten bygger också på intervjuer och möten med såväl företrädare för industrin och den offentliga delen av transportsystemet.

Externa länkar

Projekttbeskrivning och slutrapport från projektet MaaS-Framework

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.