Non-fullerene Electron Acceptors for Lowing the Production Cost of Organic Solar Cells

Diarienummer 2015-04751
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 49 700 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet är en riktig synergier samarbete med kompletterande expertis. Svenska partners fokuserar på enheten teknik och fysik, vår grupp på Soochow universitet har expertis på material syntetisera. På kort och lång sikt kommer samarbetet att främja forskningen på både universitet och öka takten till industrialiserade OPVs.

Resultat och förväntade effekter

Med stöd av detta bidrag, besökte jag och stannade i LiU i en månad. Under denna period har vi uppnått högeffektiva OPVs med Power Conversion effektivitet (PCE) upp till 8 % genom att använda icke - fulleren acceptor material. Speciellt fann vi mycket små energiförluster(0,59 eV) I detta projekt kommer vi att ytterligare undersöka om vi kan minska energiförlusterna låg bandgapet baserade solceller genom att använda våra icke - fulleren acceptor material. Dessutom är det fullständiga förslaget ansökan nästan färdig nu och kommer att föreläggas september 2016.

Upplägg och genomförande

Dr Yongxi Li besökte LiU, diskuteras och etablerade samarbeten med ledande forskare och gruppmedlemmar som arbetar på organiska solceller. Under detta skede, har en högeffektiv OPV med PCE upp till 8 % genom att använda icke - fulleren acceptor material erhållits. Så vitt vi vet är detta PCE bland det högsta värdet rapporterats i litteraturen hittills för PSC baserade på icke - fulleren acceptorer. Flera verk pågår fortfarande, med hjälp av material syntetiseras av Dr Li. Dessutom är ett förslag till VINNMER Marie Curie är under förberedd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.