NeuriNox FP7

Diarienummer 2011-00288
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - april 2011
Status Avslutat