NCS Colour Core

Diarienummer 2011-03092
Koordinator NCS COLOUR AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

NCS Colour har utvecklat en webbportal som möjliggör digital kommunikation av färgkrav samt digital bedömning av tillverkning av färgade fysiska produkter. Fysiska färgstandarder har digitaliserats i NCS Colour Management Centre och beräkningsmetoder för att identifiera skillnader mellan olika färgmätningsinstrument har utvecklats. Det möjliggör att exakta digitala produktionsmål för olika färger kan kommuniceras till olika mätinstrument samt att färgresultat i produkttillverkning kan stämmas av mot den exakta standarden.

Resultat och förväntade effekter

Företag kan ansluta leverantörer av en färg eller produktkomponent till NCS Colour´s webbportal och därigenom hjälpa leverantören att uppnå korrekt färg i sina tillverkningsprocesser. Det effektiviserar företags färgstyrning i fråga om ledtid och kostnad för att få fram korrekt färg på företagets produkter. Effekten blir även ökad mätbarhet av visuell produktkvalitet och ett stärkt kvalitetsintryck av företagets varumärke.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har utfört behovsanalys samt utvecklat webbportalens interaktionsdesign och användbarhet. Funktionalitet och flöden har också tagits fram av Projektledaren tillsammans med Utvecklingsledaren som även ansvarat för programmering, utveckling av databas, systemalgoritmer och digitaliseringar av färgstandarder. Genomgående testning av systemet har aven gjorts. Systemet lanserades 1 nov 2013.

Externa länkar

NCS Colour

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.