Naturprodukter som verktyg i humana inducerad pluripotenta stam celler (hIPSC) teknologi

Diarienummer
Koordinator RENOSEARCH AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Externa länkar